Ґллилyіа, Rв7‹.
1 Хвали1те, џтроцы, гDа, хвали1те и4мz гDне.
2 Бyди и4мz гDне бlгословeно tнн7э и3 до вёка.
3 T востHкъ с0лнца до з†падъ хвaльно и4мz гDне.
4 Выс0къ над8 всёми kзы6ки гDь: над8 нб7сы2 слaва є3гw2.
5 Кто2 ћкw гDь бGъ нaшъ; на выс0кихъ живhй,
6 и3 на смирє1нныz призирazй на нб7си2 и3 на земли2:
7 воздвизazй t земли2 ни1ща, и3 t гн0ища возвышazй ўб0га:
8 посади1ти є3го2 съ кн‰зи, съ кн‰зи людjй свои1хъ:
9 вселsz непл0довь въ д0мъ, мaтерь њ чaдэхъ веселsщусz.