Пёснь степeней, Rк7е7.
1 ВнегдA возврати1ти гDу плёнъ сіHнь, бhхомъ ћкw ўтёшени.
2 ТогдA и3сп0лнишасz рaдости ўстA н†ша, и3 љзhкъ нaшъ весeліz: тогдA рекyтъ во kзhцэхъ: возвели1чилъ є4сть гDь сотвори1ти съ ни1ми.
3 Возвели1чилъ є4сть гDь сотвори1ти съ нaми: бhхомъ веселsщесz.
4 Возврати2, гDи, плэнeніе нaше, ћкw пот0ки ю4гомъ.
5 Сёющіи слезaми, рaдостію п0жнутъ.
6 Ходsщіи хождaху и3 плaкахусz, метaюще сёмена сво‰: грzдyще же пріи1дутъ рaдостію, взeмлюще руко‰ти сво‰.