Пёснь степeней, Rк7ѕ7.
1 Ѓще не гDь сози1ждетъ д0мъ, всyе труди1шасz зи1ждущіи: ѓще не гDь сохрани1тъ грaдъ, всyе бдЁ стрегjй.
2 Всyе вaмъ є4сть ќтреневати: востaнете по сэдёніи kдyщіи хлёбъ болёзни, є3гдA дaстъ возлю1блєннымъ свои6мъ с0нъ.
3 СE, достоsніе гDне сhнове, мздA плодA чрeвнzгw.
4 Ћкw стрёлы въ руцЁ си1льнагw, тaкw сhнове tтрzсeнныхъ.
5 Бlжeнъ, и4же и3сп0лнитъ желaніе своE t ни1хъ: не постыдsтсz, є3гдA глаг0лютъ врагHмъ свои6мъ во вратёхъ.