Пёснь степeней, Rк7з7.
1 Бlжeни вси2 боsщіисz гDа, ходsщіи въ путeхъ є3гw2:
2 труды2 плодHвъ [рyкъ] твои1хъ снёси: бlжeнъ є3си2, и3 добро2 тебЁ бyдетъ.
3 ЖенA твоS ћкw лозA плодови1та въ странaхъ д0му твоегw2:
4 сhнове твои2 ћкw новосаждє1ніz м†сличнаz w4крестъ трапeзы твоеS.
5 СE, тaкw бlгослови1тсz человёкъ боsйсz гDа.
6 Блгcви1тъ тS гDь t сіHна, и3 ќзриши бlг†z їеrли1ма вс‰ дни6 животA твоегw2,
7 и3 ќзриши сhны сынHвъ твои1хъ: ми1ръ на ї}лz.