Дв7ду їеремjемъ, Rlѕ7.
1 На рэкaхъ вавmлHнскихъ, тaмw сэд0хомъ и3 плaкахомъ, внегдA помzнyти нaмъ сіHна:
2 на вeрбіихъ посредЁ є3гw2 њбёсихомъ nргaны нaшz.
3 Ћкw тaмw вопроси1ша ны2 плёншіи нaсъ њ словесёхъ пёсней, и3 вeдшіи нaсъ њ пёніи: восп0йте нaмъ t пёсней сіHнскихъ.
4 Кaкw воспоeмъ пёснь гDню на земли2 чуждeй;
5 Ѓще забyду тебE, їеrли1ме, забвeна бyди десни1ца моS.
6 Прильпни2 љзhкъ м0й гортaни моемY, ѓще не помzнY тебє2, ѓще не предложY їеrли1ма, ћкw въ начaлэ весeліz моегw2.
7 Помzни2, гDи, сhны є3дw6мскіz въ дeнь їеrли1мль глаг0лющыz: и3стощaйте, и3стощaйте до њсновaній є3гw2.
8 Дщи2 вавmлHнz њкаsннаz, бlжeнъ, и4же воздaстъ тебЁ воздаsніе твоE, є4же воздалA є3си2 нaмъ:
9 бlжeнъ, и4же и4метъ и3 разбіeтъ младeнцы тво‰ њ кaмень.