Ґллилyіа, Rм7ѕ7.
1 Хвали1те гDа, ћкw бlгъ pал0мъ: бGови нaшему да ўслади1тсz хвалeніе.
2 Зи1ждай їеrли1ма гDь: разсBzніz ї}лєва соберeтъ:
3 и3зцэлszй сокрушє1нныz сeрдцемъ и3 њбzзyzй сокрушє1ніz и4хъ:
4 и3зчитazй мн0жество ѕвёздъ, и3 всBмъ и5мъ и3менA нарицazй.
5 Вeлій гDь нaшъ, и3 вeліz крёпость є3гw2, и3 рaзума є3гw2 нёсть числA.
6 Пріeмлzй крHткіz гDь, смирszй же грёшники до земли2.
7 Начни1те гDеви во и3сповёданіи, п0йте бGови нaшему въ гyслехъ:
8 њдэвaющему нeбо w4блаки, ўготовлsющему земли2 д0ждь: прозzбaющему на горaхъ травY и3 ѕлaкъ на слyжбу человёкwмъ:
9 даю1щему скотHмъ пи1щу и4хъ, и3 птенцє1мъ врaнwвымъ призывaющымъ є3го2.
10 Не въ си1лэ к0нстэй восх0щетъ, нижE въ лhстэхъ мyжескихъ бlговоли1тъ:
11 бlговоли1тъ гDь въ боsщихсz є3гw2 и3 во ўповaющихъ на млcть є3гw2.