1 Въ конeцъ, њ сынёхъ корeовыхъ, pал0мъ, м7ѕ7.
2 Вси2 kзhцы, восплещи1те рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz:
3 ћкw гDь вhшній стрaшенъ, цRь вeлій по всeй земли2:
4 покори2 лю1ди нaмъ и3 kзhки под8 н0ги нaша:
5 и3збрA нaмъ достоsніz своE, добр0ту їaкwвлю, ю4же возлюби2.
6 Взhде бGъ въ воскликновeніи, гDь во глaсэ трyбнэ.
7 П0йте бGу нaшему, п0йте: п0йте цReви нaшему, п0йте:
8 ћкw цRь всеS земли2 бGъ, п0йте разyмнw.
9 ВоцRи1сz бGъ над8 kзы6ки: бGъ сэди1тъ на пrт0лэ с™ёмъ своeмъ.
10 Кн‰зи лю1дстіи собрaшасz съ бGомъ ґвраaмлимъ: ћкw б9іи держaвніи земли2 ѕэлw2 вознес0шасz.