1 СынHмъ корewвымъ, pал0мъ пёсни, п7ѕ7.
2 Њснов†ніz є3гw2 на горaхъ с™hхъ: лю1битъ гDь вратA сіw6нz пaче всёхъ селeній їaкwвлихъ.
3 Пресл†внаz глаг0лашасz њ тебЁ, грaде б9ій.
4 ПомzнY раaвъ и3 вавmлHна вёдущымъ мS: и3 сE, и3ноплемє1нницы и3 тЂръ и3 лю1діе є3fі0пстіи, сjи бhша тaмw.
5 Мaти сіHнъ речeтъ: человёкъ и3 человёкъ роди1сz въ нeмъ, и3 т0й њсновA и5 вhшній.
6 ГDь повёсть въ писaніи людjй и3 кнzзeй, си1хъ бhвшихъ въ нeмъ.
7 Ћкw веселsщихсz всёхъ жили1ще въ тебЁ.